Ugressbekjempelse

Ugressbekjempelse starter egentlig med rett plante på rett sted, og med god og ugressfri jord. Dette kombinert med et godt vedlikehold gjør at behovet for ugressbekjempelse kan holdes på et minimum.

Norsk Gartnerservice benytter seg fortrinnsvis av mekanisk ugressbekjempelse i bed som innebærer luking, skyfling og hakking og trimming.

Stadig strengere regler for bruk av plantevernmidler tvinger frem alternative løsninger, og vi har derfor investert i nytt og miljøvennlig utstyr for ugressbekjempelse; såkalt HeatWeed. Vår modell er MID 22/8 og her brukes kun varmt vann (98 grader C) som raskt dreper grønne blader, mose og algevekst. HeatWeed ugressbehandling er dessverre mindre effektivt enn ugressmidler, og prisen pr. behandling blir derfor høyere.
HeatWeed er en meget effektiv metode for å fjerne gjenstridig mose eller grønske fra asfalt eller betongheller.