Stubbefresing


En stubbe er sjelden pen i et grøntanlegg.
Norsk Gartnerservice har en liten stubbefreser som egner seg godt til fresing av små og middels store stubber. Den er smal og kommer derfor lett frem de aller fleste steder. Den er også forholdsvis lett, som gjør at det ikke blir sjenerende hjulspor.

Å frese en stubbe går fort og gjør gressklippingen enklere.