Slått av eng og ytterområder

Norsk Gartnerservice har en rekke maskiner som egner seg til slått av eng og ytterområder. Alt fra trådtrimmere til kraftige sitteklippere som effektivt slår langt gress. Hvis ikke eng eller ytterområder blir slått årlig, har det lett for å komme opp busker og kratt som fort gjør at det blir nødvendig med langt mer krevende og kostbare tiltak.