Planting og stell av roser

Et av spesialfeltene til Norsk Gartnerservice er planting og stell av roser. For å få et fint flor og grønne, friske busker kreves det hyppig vedlikehold og gode kunnskaper. Dette tilbyr vi kun våre faste sesongkunder.