Løvknusing og løvoppsamling

Om høsten tar Norsk Gartnerservice gjerne hånd om løvet til våre kunder. Vi ønsker så langt det lar seg gjøre å kverne opp løvet på gressplener med en stor gressklipper som er bygd om til løvknuser. Dette gir naturlig gjødsling for plenen som gjør at vi sparer miljøet. Samtidig blir det en god balanse av mikroorganismer i jorden.
På steder hvor det ikke er gressplener eller kunden vil at alt løv skal fjernes fra gressplenen blåser vi løvet sammen i hauger for så å bruke en lastebilmontert løvsuger.