Gjødsling og kalking

Norsk Gartnerservice tilpasser gjødslingen etter behov for å spare miljøet. Vi benytter oss ofte av "biogressklippere" det vil si at gresset blir kuttet opp i små biter og faller tilbake i plenen. Ved løvfall om høsten bruker vi gressklipper til å male løvet slik at grøntanlegget får næring fra løvet også. I gamle og etablerte grøntanlegg blir derfor behovet for annen gjødsling lite.

Vi tar hånd om vårt eget biologiske avfall bla flis og løv. Dette komposterer vi på vår egen tomt, og benytter den ferdige komposten i våre grøntanlegg.

Kalking er det sjelden behov for i vårt distrikt, men vi kan ta jordprøver hvis vi eller kunden ønsker å få næringsstatus på jordsmonnet.

For enkelte vekster benytter vi oss av spesialgjødsel for å oppnå et rikt blomsterflor eller ekstra god vekst. Vi har også utviklet vår egen "hemmelige", flytende gjødselblanding for sommerblomster.