Kompetansen til Norsk Gartnerservice AS

I vårt firma har vi kompetanse både som produksjonsgartner og anleggsgartner. 2 har også Mesterbrev i anleggsgartnerfaget. I tillegg til utdanning er erfaring også viktig, og siden vi har satset på vedlikehold av grøntanlegg helt fra starten i 1979, er det få andre firmaer som har lengre erfaring enn oss innen dette fagområdet.

Firmaet er blandt de eldste i landet når det gjelder vedlikehold av grøntanlegg, det har vært vårt satsningsområde siden starten i 1979.
Vi legger stor vekt på kompetansehevende tiltak, kursing og etterutdanning, samt å ha et godt, sosialt miljø i bedriften.

Alle faste ansatte har disse kompetansebevisene:
- Kompetansebevis som omfatter sikker bruk av alle våre forskjellige maskiner/redskaper (29 stk)
- Autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler
- Sertifikat i varme arbeider

Norsk Gartnerservice er medlem/tilknyttet følgende organisajoner:

Mesterbrev, Norske Anleggsgartnere, Norsk Trepleieforum, Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget, Fagus(faglig utviklingssenter for grøntanleggsektoren). Vi har også Miljøfyrtårn sertifikat.
Norsk gartnerservice AS er en mesterbedrift. Trykk her for mer informasjon om mesterbedrift Norsk Gartnerservice AS er medlem av Norske Anleggsgartnere. Trykk her for mer informasjon om Norske Anleggsgartnere
Norsk Gartnerservice har fått trippel AAA i kredittverdighet i mer enn 10 år på rad! Dette vil si at vi har en sunn økonomi og ingen betalingsanmerkninger. Dette er en trygghet for både ansatte, kunder og våre leverandører. Trykk her for mer informasjon om Bisnode og AAA
Norsk Gartnerservice er medlem av Norsk Trepleieforum. Trykk her for mer informasjon om Norsk TrepleieforumNorsk Gartnerservice er medlem av SOA - Senter for opplæring i Anleggsgartnerfaget. Trykk her for mer informasjon om SOA - Senter for opplæring i Anleggsgartnerfaget
Norsk Gartnerservice er en godkjent lærlingbedrift. Det vil si at vi kan ansette lærliger og gi de opplæring i yrket.
Her kan du se anleggsgartnerfagets rekrutteringssideNorsk Gartnersevice er medlem av Fagus, dette bidrar til at vi holder oss oppdatert på nyheter innen grøntanleggssektoren og gir oss tilgang til rådgivningstjenester hos landets beste eksperter på grøntanlegg.
Trykk her for mer informasjon om fagus
Norsk Gartnerservice og Miljøfyrtårn. Trykk her for mer informasjon om miljøfyrtårn