Kompetansen til Norsk Gartnerservice AS

I vårt firma har vi kompetanse både som produksjonsgartner og anleggsgartner. 2 har også Mesterbrev i anleggsgartnerfaget. I tillegg til utdanning er erfaring også viktig, og siden vi har satset på vedlikehold av grøntanlegg helt fra starten i 1979, er det få andre firmaer som har lengre erfaring enn oss innen dette fagområdet.

Firmaet er blandt de eldste i landet når det gjelder vedlikehold av grøntanlegg, det har vært vårt satsningsområde siden starten i 1979.
Vi legger stor vekt på kompetansehevende tiltak, kursing og etterutdanning, samt å ha et godt, sosialt miljø i bedriften.

Alle faste ansatte har disse kompetansebevisene:
- Kompetansebevis som omfatter sikker bruk av alle våre forskjellige maskiner/redskaper (29 stk)
- Autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler
- Sertifikat i varme arbeider

Norsk Gartnerservice er medlem/tilknyttet følgende organisajoner:

Mesterbrev, Norske Anleggsgartnere, Norsk Trepleieforum, Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget, Fagus(faglig utviklingssenter for grøntanleggsektoren). Vi har også Miljøfyrtårn sertifikat.

Norsk gartnerservice AS er en mesterbedrift. Trykk her for mer informasjon om mesterbedrift

Norsk Gartnerservice AS er medlem av Norske Anleggsgartnere.

Norsk Gartnerservice har fått trippel AAA i kredittverdighet i mer enn 10 år på rad! Dette vil si at vi har en sunn økonomi og ingen betalingsanmerkninger. Dette er en trygghet for både ansatte, kunder og våre leverandører.

Norsk Gartnerservice er medlem av Norsk Trepleieforum.

NNorsk Gartnerservice er medlem av SOA - Senter for opplæring i Anleggsgartnerfaget. Trykk her for mer informasjon om SOA - Senter for opplæring i Anleggsgartnerfaget

Norsk Gartnerservice er en godkjent lærlingbedrift. Det vil si at vi kan ansette lærliger og gi de opplæring i yrket. Her kan du se anleggsgartnerfagets rekrutteringsside

Norsk Gartnersevice er medlem av Fagus, dette bidrar til at vi holder oss oppdatert på nyheter innen grøntanleggssektoren og gir oss tilgang til rådgivningstjenester hos landets beste eksperter på grøntanlegg. Trykk her for mer informasjon om fagus

Norsk Gartnerservice og Miljøfyrtårn. Trykk her for mer informasjon om miljøfyrtårn