Norsk Gartnerservice AS har spesialisert seg på vedlikehold av grøntanlegg, hager og parker i Oslo, Asker og Bærum

Med over 35 års erfaring tilbyr vi våre kunder fagmessig kvalitetsarbeide og serviceavtaler til faste priser. Avtalene blir som regel fornyet årlig. Enkelte kunder har vi hatt siden firmaet var nyoppstartet i 1979. I vinterhalvåret har vi også mange kunder som kun ønsker å få utført beskjæring av busker, trær og hekker.

Vi ønsker å være et lite firma som vil vektlegge nærhet og trygghet for kundene. Våre kunder setter pris på at det er den samme gartneren som steller grøntanlegget flere år på rad. Slik blir vi godt kjent med både grøntanegget og kunden. Denne måten å drive på er kanskje ikke den billigste, men gir et resultat kunden verdsetter.


For sesongen 2016 har vi dessverre ikke ledig kapasitet til nye kunder. Vår reservekapasitet er forbeholdt våre faste kunder og eventuelt spesielt interessante faglige utfordringer.

Alle bilder på hjemmesiden er tatt av oss og på våre anlegg

Om oss

Norsk Gartnerservice AS har spesialisert seg på vedlikehold av grøntanlegg, hager og parker.

Med over 30 års erfaring tilbyr vi våre kunder fagmessig kvalitetsarbeide og serviceavtaler til faste priser. Avtalene går ofte over mange år. Enkelte kunder har vi hatt siden firmaet var nyoppstartet i 1979. I vinterhalvåret har vi også mange kunder som kun ønsker å få utført beskjæring av busker, trær og hekker. Les mer...

Tjenester

Våre hovedaktiviteter er vedlikehold av alle typer grøntanlegg.
  • Gressklipping
  • Kalking og gjødling
  • Ugressbekjempelse
  • Beskjæring av busker og små trær
  • Planting av busker og trær
  • M.m.

Les mer...

Kompetanse

Samtlige av de 5 faste ansatte i Norsk Gartnerservice AS er fagutdannet, 3 av disse har også mesterbrev. Firmaet er blandt de eldste i landet når det gjelder vedlikehold av grøntanlegg, det har vært vårt satsningsområde siden starten i 1979.

Vi legger stor vekt på kompetansehevende tiltak, kursing og etterutdanning, samt å ha et godt og sosialt miljø i bedriften.

Les mer...