Gartnerfirma med spesialitet innen vedlikehold av grøntanlegg


Norsk Gartnerservice AS har spesialisert seg på vedlikehold av grøntanlegg, hager og parker.

Med over 30 års erfaring tilbyr vi våre kunder fagmessig kvalitetsarbeide og serviceavtaler til faste priser. Avtalene går oftes over mange år. Enkelte kunder har vi hatt siden firmaet var nyoppstartet i 1979. I vinterhalvåret har vi også mange kunder som kun ønsker å få utført beskjæring av busker, trær og hekker.

Våre kunder er først og fremst eiendomsselskaper, bedrifter og boligsameier, men også privathager. Vi tilbyr hovedsaklig sesongavtaler til en fast avtalt pris. Sesongavtalens innhold er avhengig av kundens behov og ønsker.

Vi setter kvalitet, redelighet, kommunikasjon og punktlighet høyt, og har etter lang erfaring innarbeidet gode rutiner for oppfølging av våre serviceavtaler. 

Norsk Gartnerservice har den nødvendige faglige og praktiske erfaring for å kunne stelle grøntanlegg på en profesjonell og kundetilpasset måte. Vi kan påta oss vedlikeholdet av hele grøntanlegget eller bare deler. For deg som kunde er det trygt å vite at alle våre faste ansatte er utdannede fagarbeidere, 3 av oss er i tillegg anleggsgartnermestere. Dette sikrer god oppfølging og faglig høy kvalitet.

En del av vår kvalitetssikring er at vi uoppfordret foretar en gjennomgang av grøntanlegget hvor vi registrerer status og kommer med forslag til forbedringer og endringer.

-gressklipping-gartner-oslo-hagestell-ugress-gressklipp-trefelling-busker-vedlikehold-hager-hagegartner-park-anleggsgartner-anleggsgartnermester--gressklipping-gartner-oslo-hagestell-ugress-gressklipp-trefelling-busker-vedlikehold-hager-hagegartner-park-anleggsgartner-anleggsgartnermester-

Alle bilder på hjemmesiden
er fra våre anlegg

Kontaktinformasjon:

Norsk Gartnerservice AS

Org.Nr:
929243064 MVA

Adresse:
Peter Lorangesvei 10
1369 Stabekk

Telefon:
95700746

E-Post:
post@gartnerservice.no

Norsk Gartnerservice AS:

- Hovedsaklig faste sesongavtaler
- Om vinteren har vi mange enkeltjobber med beskjæring av busker og frukttrær
- Lite firma som ønsker å yte høy service og god kvalitet
- Å lykkes med vedlikehold av grøntanlegg krever god planlegging og fagkunnskaper
- Hos oss får hver ansatt dedikerte kunder gjennom flere år. Dette sikrer god kommunikasjon og kvalitet
- Sunn økonomi gir trygghet for både kunder, leverandører og ansatte

Norsk Gartnerservice AS, Peter Lorangesvei 10, 1369 Stabekk, Tlf: 95700746